Regulamin studia

REGULAMIN STUDIA

DLA KLIENTÓW ZAMAWIAJĄCYCH TATUAŻ:

Warunki współpracy:

 1. Tatuaże wykonujemy wyłącznie osobom pełnoletnim.
 2. Nie wykonujemy tatuaży osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
 3. W trakcie tatuowania obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu/środków odurzających oraz palenie tytoniu.
 4. Tatuaż wykonujemy wyłącznie po uzupełnieniu przez klienta formularza oraz zgody na wykonanie tatuażu. Formularz oraz zgodę klient otrzymuje bezpośrednio przed zabiegiem.
 5. Zapewniamy sterylność oraz profesjonalne akcesoria wysokiej jakości.
 6. Sesja tatuowania jednorazowo nie przekracza 6 godzin (wraz z przerwami i przygotowaniami). 
 7. Klient otrzymuje informację na temat gojenia i pielęgnacji tatuażu w postaci pisemnej instrukcji.

Warunki rezerwacji:

 1. Na sesję klient może umówić się osobiście, telefonicznie lub internetowo.
 2. Podczas rezerwacji klient otrzymuje ostateczną wycenę tatuażu wraz z przewidywaną ilością sesji.
 3. Tatuaż wyceniamy na podstawie projektu oraz jego powierzchni.
 4. Termin rezerwujemy po przyjęciu zadatku w wysokości od 100 zł. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Zadatek można wpłacić osobiście lub przelewem.
 6. Przy płatności zadatku gotówką klient otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
 7. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji tylko raz, najpóźniej 5 dni przed sesją, z uwzględnieniem dostępnych terminów.
 8. W przypadku nieobecności klienta w umówionym terminie lub powiadomienie o nieobecności w czasie krótszym niż 5 dni przed umówioną sesją, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. W szczególnych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odwołania umówionej sesji i zaproponowania innego terminu. 

Warunki realizacji projektu:

 1. Do każdego zamówionego tatuażu wykonujemy jeden projekt w różnych rozmiarach. 
 2. Projekty tatuażu wykonujemy ręcznie na podstawie wyraźnych oczekiwań klienta. Dokładne wytyczne dotyczące wzoru klient powinien przesłać najpóźniej na trzy dni przed terminem sesji. 
 3. Istnieje możliwość zlecenia wykonania wzoru autorskiego, tzn zgodnie z pomysłem tatuażysty. 
 4. Każdy tatuator posiada swój indywidualny styl pracy. Przed podjęciem decyzji o zamówieniu prosimy zapoznać się z pracami konkretnego artysty, aby mieć jasność, co do wyboru stylistyki.  
 5. Nie kopiujemy prac innych artystów.
 6. Projekt tatuażu jest wysyłany klientowi 1 dzień przed umówionym terminem sesji. 
 7. Z uwagi na ręczny charakter pracy ostateczna wersja wzoru nie uwzględnia możliwości dokonywania gruntownych przeróbek, nie obejmuje przebudowy wzoru, zmian kompozycyjnych oraz zmiany wybranej stylistyki. Dlatego też, podczas rezerwacji terminu, prosimy o przekazanie dokładnych i szczegółowych wskazówek.
 8. Istnieje możliwość naniesienia drobnych poprawek zgodne z uwagami klienta (np. dodanie niewielkich detali, dokontrastowanie wzoru, itp.). Takie zmiany wykonuje w studio w obecności klienta, w czasie przeznaczonym na sesję.
 9. W sytuacji, w której klient nie akceptuje zaproponowanego projektu istnieje możliwość wykonania kolejnego wzoru, zgodnie z nowymi wytycznymi klienta. Przygotowanie kolejnego projektu wiąże się z dopłatą, zgodnie z aktualnym cennikiem. 
 10. Wykonany w studio projekt jest pracą autorską i stanowi własność jego twórcy, w związku z tym nie może być wykorzystywany bez pisemnej zgody autora. 

Warunki realizacji tatuażu:

 1. Sesja tatuażu rozpoczyna się od przygotowania skóry klienta, dobrania rozmiaru odbitki oraz wyznaczenia jej właściwej lokalizacji na ciele. 
 2. Podczas 6-godzinnej sesji przewidziane są 3-4 przerwy ok. 15 minutowe. 
 3. Podczas tatuowania używamy środków łagodzących ból i redukujących dyskomfort. Na życzenie klienta używamy mocniejszych zewnętrznych środków znieczulających. Aplikacja środków znieczulających jest płatna i jej koszt wynosi 50 zł na jedną sesję tatuażu nie dłuższą niż 4h. Użycie środków znieczulających wiąże się ze znacznym wydłużeniem czasu pracy.
 4. Klient ma możliwość umówienia się na tzw. sesję próbną, podczas której wykonujemy nakłucie igłą tatuatorską „na sucho”, tzn bez użycia tuszu. Sesja ta ma na celu ocenę progu bólu klienta. Sesja próbna proponowana jest klientom, którzy chcą zdecydować się na pierwszy w życiu tatuaż i nie mają pewności, czy zniosą dyskomfort podczas tatuowania. Sesja próbna jest płatna, jej cena wynosi 50 zł.
 5. Wykonany tatuaż może nieznacznie odbiegać od ostatecznego projektu. Różnice mogą wynikać z indywidualnych reakcji i predyspozycji skóry.
 6. Klient ma obowiązek rozliczyć się gotówką za tatuaż podczas pierwszej sesji. W przypadku dużych prac możliwe jest rozłożenie płatności na raty po wcześniejszym ustaleniu.
 7. Przerwanie sesji ze względu na brak czasu/nie wytrzymanie bólu itp. wiąże się z zapłatą ustalonej wcześniej kwoty w całości. Kolejne spotkania realizowane w celu dokończenia tatuażu są dodatkowo płatne. Cena za każde kolejne spotkanie wynosi 200 zł.
 8. Poprawki tatuażu wynikające z konieczności dopracowania wzoru są wykonywane bezpłatnie do 3 miesięcy od zabiegu. Poprawki wynikające z niewłaściwego dbania o tatuaż są płatne i wyceniane indywidualnie.

WPŁATA ZADATKU JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU STUDIA.

Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności. 

Top